Nieuws

Zaterdag 16 en zondag 17 november 2019 neemt JaJa Glaskunst ook deel aan het Landelijk Atelier winterweekend. Ook dit 2e Landelijk Atelierweekend van 2019  maakt deel uit van de Kunstweek.

Klik hier voor de deelname van 16 en 17 november 2019 van JaJa Glaskunst.


Zaterdag 22 en zondag 23 juni 2019 neemt JaJa Glaskunst deel aan het Landelijk Atelier-zomerweekend.  Het weekend maakt deel uit van de Kunstweek.

Klik hier voor de deelname van 22 en 23 juni 2019 van JaJa Glaskunst.

***********************************************************************************************

Expositie Kracht

Voor een ieder die ze nodig heeft, kan gebruiken of gegund is. Niemand uitgezonderd.

Binnen het thema Kracht van JaJa Glaskunst, verwijst kracht naar zowel natuurlijke kracht als geestelijk en spiritueel. Iedere individuele aanschouwer echter bepaalt voor zichzelf waaraan de kracht-uitingen van JaJa Glaskunst refereert.

Het woord kracht is van Oergermaanse oorsprong, verbonden met het beeld spierspanning. Kracht betekent aanvankelijk de lichamelijke (spierkracht) of geestelijke (geestkracht) voorwaarde voor bepaalde handelingen, en later ook de uitvoering van de handeling, de kracht uitoefenen.

Diagram met de namen van God uit de Oedipus Aegyptiacus (17e eeuw)

In de rechtspraak betekent kracht de geldigheid of werkzaamheid; een wet wordt van kracht of is niet meer van kracht. Ook buiten de rechtspraak komt de betekenis van werkzaamheid, vermogen voor: geneeskracht, daadkracht, overredingskracht.

Sinds het einde van de 18e eeuw wordt het begrip kracht ook op mensen als drager van kracht betrokken; strijdkracht, leerkracht, mankracht. In de 20e eeuw ook op machinaal opgewekte energie: krachtbron, krachtcentrale.

Waterkracht (Windenergie, 2018)

 In het Engels heeft ‘craft’ zich ontwikkeld tot ambacht, handwerk, bekwaamheid.

Van het Griekse woord voor kracht, δύναμις, is de Cgs-eenheid dyne afgeleid en het begrip dynamica, de leer van de beweging onder invloed van krachten. In de natuurkundige terminologie is kracht sinds de 17e eeuw gelijkgesteld met het Latijnse ‘vis’.

Het lange tijd weinig precieze en volgens tegenwoordige inzichten gedeeltelijk verkeerde gebruik van het begrip ‘kracht’ in de natuurkunde is grotendeels terug te voeren op de visie van Aristoteles op beweging, die tot ver in de Renaissance doorgewerkt heeft. In deze visie is de grondslag van iedere beweging een werkende oorzaak, die we nu ‘kracht’ zouden noemen. Een daardoor veroorzaakte beweging eindigt vanzelf als de kracht niet meer werkt. Deze kracht kan alleen werken door direct contact, en wordt daarom in verband gebracht met de snelheid van het lichaam.

In de Middeleeuwen ontstond uit de leer van Aristoteles de nu achterhaalde impetus-theorie die een groep bewegingsleren samenvat. Hun gemeenschappelijke kern is het idee van een opgelegde kracht, de ‘impetus’, die door een ‘eerste beweger’ aan een lichaam wordt meegegeven. Deze impetus bevindt zich in het lichaam en slaapt met de tijd in, wat versterkt wordt door de weerstand van het medium, zoals lucht. Ook in deze theorie eindigt een beweging vanzelf wanneer het lichaam “geen kracht meer heeft”. In tegenstelling tot Aristoteles was er geen externe beweger nodig. De prangende vraag op welke wijze een in de lucht geworpen voorwerp in beweging wordt gehouden, was daarmee schijnbaar opgelost. Wel werd vastgehouden aan de evenredigheid van kracht en snelheid.

Impetustheorie (16e eeuw)

Ook Galilei steunde op de ideeën van Aristoteles, maar hij kwam dicht bij de traagheidswet. In deze wet is een kracht niet meer nodig om een beweging in stand te houden, maar juist om een beweging te veranderen.

Het was Newton die in zijn bewegingswetten uit 1687 het begrip kracht beschreef op de manier waarop het nu nog gebruikt wordt. Tot ver in de 19e eeuw gebruikten natuurkundigen het woord ‘kracht’ ook in betekenissen die niet door de wetten van Newton gedekt worden, in het bijzonder in de betekenis van energie. Zo werd bijvoorbeeld, voordat het moderne energiebegrip ingevoerd was, de kinetische energie met de, door Leibniz bedachte en nog door Helmholtz gebruikte, uitdrukking ‘vis viva’ (levende kracht) gebruikt.

(Networkingtimes, 2018)

Wij wensen u, Kracht!

Expositie-thema in de maanden maart – april – mei 2019.

***************************************************************************************************

Zaterdag 4 november en zondag 5 november 2017 neemt JaJa Glaskunst deel aan het Landelijk Atelier-weekend.  Het weekend maakt deel uit van de Kunstweek.

****************************************************************************************************

(Bron: Salon de vins de Loire, Angers, 2017

Op vrijdag 17 juni 2016 heeft JaJa Glaskunst een heropeningsreceptie gehouden. Die werd gecombineerd met de eerste van een reeks exposities.